Negatieve rente

Als u vanaf 1 juli 2020 gelden op onze derdengeldenrekening heeft staan (bijvoorbeeld de koopprijs van een registergoed) dan betalen wij over de voor u gehouden gelden rente aan de bank (negatieve rente).

Wij moeten die negatieve rente doorberekenen aan de cliënt. Dit omdat wij als neutrale partij geen financieel voor‑ of nadeel mogen hebben met betrekking tot het aanhouden van gelden op onze derdengeldenrekening.

Het is zeer arbeidsintensief om voor ieder dossier het precieze rente-nadeel te berekenen. Dit komt omdat het om verschillende bedragen gaat, sommige gelden kort en sommige gelden lang op de derdengeldenrekening staan, en per bank(rekening) de voorwaarden van de negatieve rente anders (kunnen) zijn. Ons kantoor heeft daarom besloten per dossier een vast bedrag te rekenen.

Het tarief dat wij berekenen is op het volgende gebaseerd:

  • de gelden zijn (gemiddeld genomen) drie dagen voor de ondertekening van de akte ontvangen
  • de gelden staan maximaal vijf dagen op de derdengeldenrekening
  • op de tweede werkdag na ondertekening van de akte worden de gelden uitgeboekt

Als een bedrag eerder dan gebruikelijk wordt ontvangen, of later dan gebruikelijk wordt uitgeboekt, kunnen wij ervoor kiezen de verschuldigde rente exact uit te rekenen. Uiteraard zullen wij u daarvan dan op de hoogte brengen.

In een dossier waarbij registergoed wordt geleverd, zal er bij koper en verkoper een vast bedrag in rekening worden gebracht, aangezien wij de ontvangen gelden (de koopprijs) eerst voor koper houden en na het ondertekenen van de akte voor verkoper.

Tarieven algemeen *

  • bedragen tot €. 250.000,00: €. 10,00 exclusief BTW (inclusief BTW €. 12,10)
  • bedragen tot €. 500.000,00: €. 17,50 exclusief BTW (inclusief BTW €. 21,18)
  • bedragen tot €. 750.000,00: €. 24,50 exclusief BTW (inclusief BTW €. 29,65)
  • bedragen tot €. 1.000.000,00: €. 34,00 exclusief BTW (inclusief BTW €. 41,14)
  • bedragen tussen €. 1.000.000,00 en € 1.500.000,00: €. 50,00 exclusief BTW (inclusief BTW €. 60,50)
  • voor bedragen hoger dan €. 1.500.000,00 kunt u het tarief bij ons opvragen.

* Bij een dossier waarbij een registergoed wordt geleverd gaan wij bij het bepalen van het tarief uit van de koopsom van het registergoed en zal het tarief bij koper en verkoper in rekening worden gebracht, ieder voor de helft.

Bij een dossier met alleen een hypotheek gaan wij bij het bepalen van het tarief uit van het bedrag van de geldlening.

Tarieven waarborgsommen

Aangezien waarborgsommen vaak langere tijd op onze derdengeldenrekening staan wordt de rente berekend.

Nalatenschappen

Bij nalatenschappen, waarbij vaak grotere bedragen gedurende langere tijd op onze derdengeldenrekening staan, wordt de rente berekend.

Zodra de rentevoorwaarden van de bank(rekeningen) wijzigen, zullen ook de hierboven genoemde tarieven wijzigen

 

Ga terug naar het overzicht