Niet iedereen realiseert zich dat, als je wilsonbekwaam bent, jouw partner of kinderen niet automatisch de bevoegdheid hebben om de volledige regie over te kunnen nemen ten aanzien van jouw vermogen.

In een levenstestament of notariële volmacht kun je vastleggen wie jouw vertrouwenspersoon wordt die, als dat nodig is, zaken kan blijven regelen op de manier zoals jij dat wilt.

Wij helpen je bij het opstellen van een levenstestament en het vastleggen van de spelregels voor je vertrouwenspersoon.

Neem voor meer informatie over het bovenstaande contact met ons op.